Χώρος Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών

Κείμενο της στεγαστικής δομής του χώρου Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11 “Clément Duval”

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για στέγαση, τόσο των σωμάτων μας όσο και των αντιλήψεών μας, ως μια πιεστική παράμετρο που καθορίζει, ως ένα βαθμό, την πορεία και εξέλιξη του ατόμου. Η ενοικίαση ή ακόμα και η αγορά της στέγης αποτελεί ακόμα μια ληστρική καπιταλιστική λογική μέσα σε ένα κοινωνικό σύμπλεγμα επιβεβλημένης υποτέλειας, όπου όλες οι ανάγκες κοστολογούνται και οι επιθυμίες ιεραρχούνται βάση οικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων.

Επιλέγουμε την διαβίωση εντός των πλαισίων μιας κατάληψης, όχι μόνο για την ατομική και συλλογική μας στέγαση και την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών μας, αλλά και για την εγκόλπωση των αρνήσεών μας εντός ενός κτιρίου το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την διάχυση των αντιλήψεών μας αλλά και για την ενσάρκωση μιας στάσης ζωής μακριά και έξω από την συνθηκολόγηση με το εκάστοτε καθεστώς.

Ένα κτίριο σαν και αυτό θεωρούμε πως μπορεί και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αναπαραγωγής και ωρίμανσης ιδεών, κουλτούρας και πρακτικών. Ένα εργαλείο, όχι επειδή αποτελεί μια καθαρά χρηστική υποδεέστερη παρουσία στο χωροχρονικό διηνεκές που μας χαρακτηρίζει, αλλά ένα εργαλείο επειδή η ολότητα της πεμπτουσίας του ξεκινά από τα άτομα που το συντελούν και γυρνά πίσω σε αυτά ως μια ταυτότητα, τόσο ζωντανή όσο και η κτιριακή δομή που τα στεγάζει. Η χρήση δεν αποδομεί τον σκοπό, μα ούτε και το αντίστροφο.

Θέλουμε να ωριμάσουμε, τόσο πολιτικά όσο και ατομικά, εντός του κτιρίου αυτού. Συμμετέχοντας σε μια συνέλευση ατομικοτήτων για την ζωτική διαχείριση και πολιτική ενσάρκωση του εγχειρήματος αυτού και εκτός των τειχών του. Θέλουμε να θέσουμε μαζί με τα υποκείμενα που θα συμπορευτούμε μια συνολική αμφισβήτηση του υπάρχοντος δόγματος, να μαθητεύσουμε αέναα πάνω και πέρα από τον ορίζοντα που έχει κατακτηθεί από αναρχικούς και μη στην πάροδο του χρόνου.

Προασπιζόμαστε την αναρχική πολυμορφία γιατί δεν πιστεύουμε σε μοναδικές αλήθειες, διότι δεν πιστεύουμε στην ιεράρχηση των αγώνων, ούτε στην ιεράρχηση των μέσων. Γιατί δεν πιστεύουμε γενικά. Δεν επιθυμούμε να πιστέψουμε, γιατί η πίστη ενσαρκώνει δόγμα και το δόγμα γεννά δεσμά, ορατά ή και μη. Επιθυμούμε να ερμηνεύσουμε και να συνθέσουμε αντιλήψεις που θα μας φέρουν ποιο κοντά με τα υποκείμενα αυτά, που θα μοιραστούν τις κοινές μας επιθυμίες, τις κοινές μας αρνήσεις και τα κοινά μας μίση.

Η συναγέλοση εντός του κτιρίου, των δομών του και της καθημερινότητας που θα το περικλείει, θεωρούμε πως μπορεί και δίνατε να μας θέσει αντίκρυ με νέους συντρόφους και συνομώτες. Από κοινού θα οριοθετήσουμε την δικιά μας αλήθεια την οποία έχουμε χρέος να αμφισβητήσουμε ξανά και ξανά πορευόμενοι προς κάτι νέο και ατέρμονο.

Οι αποφάσεις της διαχείρισης του στεγαστικού κομματιού του κτιρίου μπορούν και θα παίρνοντε μόνο ομόφωνα, για οποιοδήποτε θέμα το αφορά. Οι πρωτοβουλιακές παρόλα αυτά αποφάσεις και δράσεις από τα υποκείμενα που το συντελούν δεν μπορούν να περιοριστούν, απεναντίας προκρίνονται και ενθαρρύνονται.

Εντασσόμαστε συνολικά στην πολιτική συνέλευση του κτιρίου, ξεκινώντας με βασικό μας γνώμονα την παραδοχή πως δεν υφίσταται σωστό ή λάθος, παρά μόνο διαφοροποίηση ως προς τις επιθυμίες και τις στοχεύσεις των επί μέρους υποκειμένων. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, επιθυμούμε την περεταίρω ζύμωση με τα άτομα αυτά, που θα απαρτίζουν την υπόλοιπη συνέλευση ατομικοτήτων, και δεν επιδιώκουμε ο λόγος μας να έχει την οποιαδήποτε παραπάνω ισχύ, έναντι αυτών. Η προσφορά του εκάστοτε ατόμου στο συνολικό αυτό εγχείρημα δεν μπορεί να υποτιμηθεί έναντι των άλλων, διότι αποτελεί μια μοναδικότητα τόσο χαρακτηριστική και ιδιαίτερη όσο και η αντανάκλαση αυτής πάνω στο εγχείρημα
μας.

Ερχόμαστε λοιπόν εδώ για να βρούμε μια κοινή θέση πάνω στο αχαρτογράφητο αστικό διηνεκές που έπεται, για, και ως την κατάρρευση αυτού και πέραν αυτού.

Στεγαστική δομή στο Χώρο Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11 “Clément Duval”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php